Doporučení k jedincům s cestovní anamnesou - koronavirus

Doporučení kjedincům scestovatelskou anamnézou .

Co dělat, pokud jste přicestovali vposledních 14 dnechzoblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhana další dle aktuální epidemiologické situace),či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištíchanemáte žádné příznaky onemocnění.

Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu zoblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt sostatními lidmi.

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemickéhoodborumístně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitýchprotiepidemických opatřeních včetně případné karantény.

Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.

Pokud se objeví příznaky jakosubfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujtetelefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.

Pokud jste byli vyzváni kvyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou.

Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy spersonálem infekční kliniky.