Služby

Ordinace PL

Naše ambulance pro Vás nabízí služby v plném rozsahu péče ordinace praktického lékaře

  • Kurativa / Pravidelné preventivní prohlídky
  • Pracovně lékařské služby
  • Poradenství

Psychosomatika

K tématu psychosomatiky již bylo řečeno mnoho, ať už to byl doktor Hnízdil, pan doktor Lebenhart a mnozí další celostní lékaři. Nutno si uvědomit, že vliv naší mysli a zvláště pak emocí, ať již se jedná o hněv, zlobu, nenávist, strach, úzkost, zlobu či přílišné lpění přímo ovlivňují biologické procesy, které se podílejí na vzniku a trvání nemoci. Stejně tak positivní emoce jako radost, pocit štěstí, míru, lásky a odpuštění aktivují samoozdravné mechanismy těla vedoucí k návratu zdraví a duševní pohody. Rozhodnutí jaký bude náš postoj k životu a okolnímu světu, nás může nasměrovat buď branám nemoci nebo nám umožní kráčet po cestě zdraví, klidu a spokojenosti.

Autopatie

Autopatie je unikátní metoda, kterou vynalezl český vědec pan Mgr. Čehovský. Funguje na principu homeopatie a homeopatického ředění, z které původně vznikla. Autopatický preparát se oproti klasické homeopatii připravuje z vlastního biologického materiálu - sliny, dechu či prány čímž je zaručena dokonalá shoda s naší primární podstatou a umožňuje nastartovat samoozdravné mechanismy organismu.

Více na www.autopatie.cz

Ajurvéda

Ajurvéda je několik tisíc let stará lekářská věda vycházející ze znalostí dávných Rišiu, kladoucí důraz na dokonalé zdraví k uskutečnění - 4 zákadních lidských cílů - arta (materiální zajištění), kama (uspokojení tužeb), dharma (splnění povinností) a mokša (osvobození).

Vychází z principu existence 5-ti prvků, které jsou stavebními kameny našeho vesmíru a 3 dóš, jakožto energetických principů z nich složených. Právě narušení jednotlivých doš považuje za příčinu nemocí a v léčbě se zaměřuje na jejich harmonizaci.

Ajurvéda praví: 100% nemocí je psychosomatického původu a celých 50% lze ovlivnit změnou životního režimu, jídelníčku popř. bylinné terapie. Pro zbývajích 50% nemocí se používají složitější detoxikační metody - jako pančakarma - 5 typů základních očistných metod.

Vydejte se s námi do tajů Ajurvédy a objevte základní přírodní principy,které lze aplikovat i v našich Středoevropských podmínkách.